Klimatizácia a vetranie
 
English
 
Slovak
HOME      O FIRME      VÝROBKY      REFERENCIE      KARIÉRA      NÁVRHOVÝ SOFTVÉR      KONTAKT
Oznam
Vážený obchodný partner,


v súvislosti s postupným zlučovaním spoločností IMOS-Systemair s.r.o. a Systemair a.s. a zároveň zlučovaním obchodných aktivít oboch spoločností, dochádza k organizačným zmenám, o ktorých si Vás dovoľujeme informovať.


Od 1.mája 2014 Vám bude kompletný obchodný servis poskytovaný z jedného miesta. Vaše požiadavky na vypracovanie cenových ponúk, spracovania objednávok a technickú podporu, prosím, smerujte na spoločnosť Systemair a.s., Odborárska 52, Bratislava, telefonický kontakt - 02/49 205 311, e-mail - info@systemair.sk alebo objednavky@systemair.sk.


Ďakujeme Vám za dlhoročnú úspešnú spoluprácu a dúfame, že aj v budúcnosti budete spokojní s našimi výrobkami.Oznámenie o zmene právnej formy


Týmto oznamujeme všetkým obchodným partnerom, že spoločnosť IMOS-Systemair, s.r.o., so sídlom Kalinkovo 146, 900 43 Kalinkovo, IČO: 00 68 38 68 zmenila právnu formu zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť, pričom účinky zmeny právnej formy nastali dňa 1.10.2014, kedy bol vykonaný zápis zmeny právnej formy do obchodného registra. Odo dňa 1.10.2014 je spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6022/B s obchodným menom IMOS-Systemair, a.s. a sídlom Kalinkovo 146, 900 43 Kalinkovo. Nakoľko zmenou právnej formy spoločnosť ako právnická osoba nezaniká, všetky ostatné identifikačné údaje spoločnosti ostávajú nezmenené. Všetky práva a povinnosti vo vzťahu k zákazníkom a obchodným partnerom, zmluvné aj zákonne, zostávajú nezmenené a zachované.


Aktuálne identifikačné údaje spoločnosti sú nasledovné:

Obchodné meno: IMOS-Systemair, a.s.
Sídlo: Kalinkovo 146, 900 43 Kalinkovo
IČO: 00 68 38 68
DIČ: 2020363290
IČ DPH: SK2020363290
Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka č.: 6022/B
Štatutárny orgán: Ing. Peter Havlovič, predseda predstavenstva